Venttiilikoneiston keventäminen

Venttiilikoneiston liike-energia pitää vaimentaa jousella. Mitä pienempi  massa, sitä vähemmän tarvitaan jousivoimaa. Keventämällä kokonaismassaa  voi seetipainetta ja nokan jousipainetta pienentää. Keventämällä kokonaismassaa voi jousta löysentää tai kierroksia nostaa ilman että venttiili irtoaa nokalta tai pomppaa seetistä. Oheinen laskelma on tehty nokille joissa käytetään nostajakuppeja ja minille ominaista  laskuramppia.

Liikkuva massa jousen puolella tarkoittaa että nokan puoleinen massa on laskettu venttiilin puoleiseksi massaksi keinuvivun suhteella.
Laskelma perustuu vivuston massojen inerttiaan ja minin nokan suurimpaan liikenopeuteen (kiihtyvyys) jättöreunalla (dx/dt). Laskelmassa on painoon lisätty 10% varmuusvara.
Inertia lasketaan vain massalle joka vaihtaa suuntaa. Esim. nostajan kupin öljy ei vaihda suuntaa vaan se irtoaa kupista, samalla tavalla kuin heilautat vesilasia. Lasi tulee  alaspäin, mutta vesi roiskuu vielä ylöspäin. Kupissa oleva öljy vaikuttaa nokan noston puolella massana, tätä varten ei tarvita jousivoimaa.
Keventämällä  massoja 10g voi jousipaineita vähentää noin 2kg. Jos keventää liikaa eivät osat kestä, jolloin kanattaa ainakin hinausmerkinnät  olla autossa kunnossa.
Vivun massasta lasketaan yleensä 33% inertiaksi, minin kohdalla noi 27%-30%.  Jousesta 50%.
Screenshot_20170226-201848